Banners
Banners
ערבית
בר עליון משנה
בר עליון משנה
בר עליון
בר עליון

مناقصات

מכרז מס' 3/2018 - החלפת שנאי 4

תאריך אחרון להגשת הצעות: 6.3.2018 בשעה 13:00
4/02/2018

מכרז מס' 4/2018 - מתן שירותים פליאטיביים

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.3.2018 בשעה 13:00
4/02/2018

מכרז מס' 5/2018 - שירותי הסעות באמבולנסים

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.3.2018 בשעה 13:00
4/02/2018

מכרז מס' 2/2018 - אספקת שקיות ניילון

תאריך אחרון להגשת הצעות: 4.3.2018 בשעה 13:00
שימו לב: פורסמה הודעה על שינוי במסמכי המכרז
29/01/2018

מכרז מס' 17/2017 - אספקת מערכות טיפול במים בשיטת עמודות נטולות מלחים

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.2.2018 בשעה 13:00
1/01/2018

مناقصة علنية رقم 13/2014 - ترميم وبناء قسم الامراض النفسية

يمكن شراء مستندات المناقصة ابتداءا من تاريخ 29.12.2014
24/12/2014
Banners
Banners
בי"ס לסיעוד ערבית
Banners
Banners
נשים ויולדות ערבית
Banners
Banners
ילדים ערבית
Banners
Banners
Banners
Banners
דרונט בניית אתרים
בר תחתון
בר תחתון
إدارة المحتوى: