Banners
Banners
ערבית
בר עליון משנה
בר עליון משנה
בר עליון
בר עליון

מכרז מס' 7/2017 - אספקה, התקנה ותחזוקת שתי דחסניות אשפה אינטגרליות

תאריך אחרון להגשת הצעות: 6.7.2017 בשעה 13:00
7/06/2017
  מכרז מס' 7/2017
  מכרז מס' 7/2017 - נוסח מלא
  מכרז מס' 7/2017 - ערבית
  מכרז מס' 7/2017 - מענה לשאלות הבהרה
 
Banners
Banners
בי"ס לסיעוד ערבית
Banners
Banners
נשים ויולדות ערבית
Banners
Banners
ילדים ערבית
Banners
Banners
Banners
Banners
דרונט בניית אתרים
בר תחתון
בר תחתון
إدارة المحتوى: