Banners
Banners
ערבית
בר עליון משנה
בר עליון משנה
בר עליון
בר עליון

מכרז מס' 15/2020 - ביצוע עבודות קבלניות להכנת ביסוס תשתיות לקליטת מכשור רפואי בשטח המרכז הרפואי הלל יפה

24/09/2020
  מסמכי המכרז
 
Banners
Banners
בי"ס לסיעוד ערבית
Banners
Banners
נשים ויולדות ערבית
Banners
Banners
ילדים ערבית
Banners
Banners
Banners
Banners
דרונט בניית אתרים
בר תחתון
בר תחתון
إدارة المحتوى: