Banners
Banners
ערבית
בר עליון משנה
בר עליון משנה
בר עליון
בר עליון

مناقصات

מכרז מס' 8/2020 - החלפת יחידת טיפול באוויר של מחלקת אספקה סטרילית

מועד אחרון להגשת הצעות: 29.7.2020 בשעה 13:00
25/06/2020

מכרז מס' 9/2020 - שדרוג מערכת החשמל והפיקוד לחדרי הניתוח

מועד אחרון להגשת הצעות: 2.8.2020 בשעה 13:00
25/06/2020

מכרז מס' 10/2020 - אספקת שירותי שמירה על חולים

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.7.2020 בשעה 13:00
25/06/2020

مناقصة علنية رقم 13/2014 - ترميم وبناء قسم الامراض النفسية

يمكن شراء مستندات المناقصة ابتداءا من تاريخ 29.12.2014
24/12/2014
Banners
Banners
בי"ס לסיעוד ערבית
Banners
Banners
נשים ויולדות ערבית
Banners
Banners
ילדים ערבית
Banners
Banners
Banners
Banners
דרונט בניית אתרים
בר תחתון
בר תחתון
إدارة المحتوى: