Banners
Banners
ערבית
בר עליון משנה
בר עליון משנה
בר עליון
בר עליון

מכרז מס' 10/2020 - אספקת שירותי שמירה על חולים

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.7.2020 בשעה 13:00
25/06/2020
  מסמכי המכרז
  מענה על שאלות הבהרה
 
Banners
Banners
בי"ס לסיעוד ערבית
Banners
Banners
נשים ויולדות ערבית
Banners
Banners
ילדים ערבית
Banners
Banners
Banners
Banners
דרונט בניית אתרים
בר תחתון
בר תחתון
إدارة المحتوى: