הדר דף הבית בלי JCI

ועדת הלסינקי

חברי הוועדה

ד"ר נעה ברר ינאי - מנהלת המכון הנפרולוגי - יו"ר הוועדה

פרופ' פלטיאל וינר - פנימאי, פנסיונר - מ"מ יו"ר הוועדה

פרופ' שמחה מייזל - מנהל יחידת טיפול נמרץ לב - מ"מ יו"ר הוועדה

ד"ר נמרוד גולדשמיד - מנהל יחידת ניהול סיכונים - נציג הנהלה

ד"ר אלון נבט - סגן מנהל בית החולים - נציג הנהלה

ד"ר בנימין עבו - סגן מנהל בית החולים - נציג הנהלה

ד"ר דקלה דהן שריקי – סגנית מנהל בית החולים – נציגת הנהלה

עו"ד פיליפ פיינברג - נציג ציבור

עו"ד אסתר הגר - נציגת ציבור

עו"ד נחום יצחקי - נציג ציבור

עו"ד נתי אוסטר - נציג ציבור

עו"ד קרן וינברג - נציגת ציבור

ד"ר מענית שפירא - מנהלת מערך המעבדות הקליניות - נציגה מומחית

פרופ' גבריאל גרויסמן - מנהל מכון פתולוגי - חבר ועדה

ד"ר יעקב ירחובסקי - פנימאי, פנסיונר - חבר ועדה

ד"ר רחמילביץ' - מנהלת מחלקה פנימית ג' - חברת ועדה

ד"ר עינת שלום פז - מנהלת יחידת IVF - חברת ועדה

פרופ' מוחמד מחאג'נה - מנהל המכון להתפתחות הילד - חבר ועדה

ד"ר סייף אבו מוך - מנהל יחידת כבד - חבר ועדה

ד"ר יונס סעיד - סגן מנהל מחלקה פנימית ד' - חבר ועדה

ד"ר מחמוד מחאג'נה - רוקח - נציג רוקחות

ד"ר מירב בן נתן -  מנהלת בית ספר לסיעוד - חברת ועדה

ד"ר אנה אופיר - מרכזת תחום שע"ח ו-JCI - חברת ועדה

מגר' שלומי סליצקי - רוקח, מנהל (בפועל) בית מרקחת - חבר ועדה

מגר' אליאס טאניס - רוקח אחראי - חבר ועדה

ד"ר יעל קופלמן - מנהל מכון גסטרו - חברת ועדה

פרופ' מוטי חלק - מנהל אגף נשים ומיילדות - חבר ועדה

פרופ' אריאל רוגין - מנהל מכון הלב - חבר ועדה

פרופ' בוריס קסל - מנהל מערך כירורגי - חבר ועדה

פרופ' יעקב ביקלס – מנהל יחידת אורתופדיה אונקולוגית – חבר ועדה

ד"ר יורם וולף – מנהל מחלקת כירורגיה פלסטית – חבר ועדה

לראש העמוד לראש העמוד

תיאור הוועדה

ועדת הלסינקי עוסקת באישור מחקרים וניסויים רפואיים בבני אדם, שמטרתם הרחבת הידע הרפואי ושיפור תוצאות הטיפול הרפואי. 

לעניין זה משמשת ועדת הלסינקי בראש ובראשונה כנאמן הציבור, ותפקידיה העיקריים הם להבטיח את שלומם ואת זכויותיהם של המשתתפים במחקר, לוודא שהמחקר/הניסוי יתנהל בהתאם לכללי האתיקה הרפואית המקובלת, בהתאם לכללים המוגדרים בהצהרת הלסינקי ובאמנות הבינלאומיות השונות העוסקות בניסויים רפואיים בבני אדם, ובהתאם לנוהל, לחוקים ולתקנות שנקבעו על ידי הכנסת ומשרד הבריאות במטרה להסדיר את נושא הניסויים הרפואיים בבני אדם. 

עבודתה של ועדת הלסינקי תתבצע באופן שיבטיח את תקינות הצעות המחקר/הניסוי המוגשות לה, ואת תקינות הדיון בכל בקשה. הוועדה תאשר או תפסול הצעות לאחר דיון והצבעה; הצעות שיימצאו ראויות על ידי הוועדה, ויוגדרו כ"ניסויים מיוחדים", תועברנה למנכ"ל המרכז הרפואי לאישור, ואילו הצעות שיוגדרו כ"ניסויים אחרים" תועברנה למשרד הבריאות בירושלים לשם אישור. הוועדה תקבל מהחוקרים דיווחים על אירועים חריגים ותופעות לוואי שנצפו במהלך הניסוי, ותדון בהשלכות שלהם על המשך הניסוי. הוועדה תדון בשינויי פרוטוקול והשלכותיהם על המשך הניסוי, ובהתאם למסקנותיה תחליט אם לאשר את השינויים. הוועדה תדון בבקשות להארכת האישור לביצוע מחקר/ניסוי, וזאת לאחר דיון על דיווח ביניים על מהלך המחקר. הוועדה תקבל דיווחים מסכמים בגמר הניסוי. הוועדה תעביר למשרד הבריאות דיווחים שוטפים לאחר כל ישיבה מישיבותיה, וכן סיכומים שנתיים או תקופתיים כפי שתתבקש מעת לעת. בנוסף לנ"ל, תדון הוועדה בבקשות לטיפול ניסיוני שמטרתו הצלת חיי החולה הבודד. 

לראש העמוד לראש העמוד

מידע שימושי

מיקום
משרדי ההנהלה, משרד קרן המחקרים

מספרי טלפון
04-7744304 (מרכזייה), 04-7744223

מספר פקס
04-7744284

דוא"ל
reuma@hy.health.gov.il

כתובת
 למכתבים
קרן מחקרים
המרכז הרפואי הלל יפה
ת.ד. 169 חדרה
מיקוד: 3810101

 

אישור ICH GCP (מתחדש פעם בשנה)
לחצו כאן לאישור ועדת הלסינקי לשנת 2023 >>

לראש העמוד לראש העמוד

מועדי ישיבות

להלן רשימת המועדים של ועדת הלסינקי שנקבעה לשנת 2023:

29.1, 23.2, 23.3, 20.4, 11.5, 6.6, 29.6, 20.7, 10.8, 7.9, 28.9, 24.10, 16.11, 7.12, 28.12.

התאריכים טנטטיביים ועשויים להשתנות.

 

להלן רשימת המועדים של תת-ועדת הלסינקי לשנת 2023:

18.1, 8.2, 1.3, 19.4, 10.5, 7.6, 5.7, 2.8, 6.9, 11.10, 8.11, 6.12.

 

חומרים לוועדה יש להגיש עד שבוע לפני מועד הוועדה.

לראש העמוד לראש העמוד

תוכנת מטרות

תוכנה לניהול ופיקוח של ועדות הלסינקי 

  • מערכת מידע מקצועית המשמשת לניהול מחקרים רפואיים של ועדות הלסינקי ולבקרה עליהם. 
  • המערכת משרתת את כל בעלי העניין: חוקרים, חברי ועדות הלסינקי, הנהלת המוסד הרפואי וגופי פיקוח. 
  • המערכת עוקבת אחר התהליכים במחקר בהיבטים הניהוליים והאתיים כפי שהוגדרו על ידי תקנות משרד הבריאות, ומנטרת אותם.  

המערכת מלווה את המחקר משלב ייזום הפנייה, דרך אישור המחקר בוועדה, ועד לסיום המחקר.

  • את הטפסים יש להגיש דרך תוכנת מטרות, ובנוסף יש להגיש מקור + העתק מודפסים וחתומים למרכזות הוועדה.
  • רישום ניסויים רפואיים באתרי NIH / MOH יתבצע על פי נוהל משרד הבריאות.


 

לראש העמוד לראש העמוד

נוהלי תשלום

  • בקשה לאישור ניסוי קליני המוגשת לדיון ועדת הלסינקי המוסדית ביוזמת חברה מסחרית – על החברה לשלם דמי טיפול עם הגשת הבקשה.
  • אין הוועדה מתחייבת לאשר את הבקשה.

תעריפי התשלום

 

על פי נוהל משרד הבריאות שנכנס לתוקף ביולי 2020:

  • בקשה חדשה: 7,500 ש"ח
  • שינויים / הוספת מידע במסמכים לאחר ההגשה הראשונית: 1,000 ש"ח
  • שינויים משמעותיים (הארכת תוקף מחקר / שינוי בפרוטוקול / חוברת לחוקר / טופס הסכמה): 1,000 ש"ח

(התעריפים יעודכנו מעת לעת) 

 לחצו כאן לנוהל משרד הבריאות לתשלום עבור שינויים לוועדת הלסינקי

לראש העמוד לראש העמוד
הלל יפה אונליין צד
בית ספר לסיעוד
נשים ויולדות
ילדים
סרטונים
ניהול תכנים:
עבור לתוכן העמוד